Zuiveringssystemen

Zuiveringssystemen

Driesprong beschikt over een compact en mobiel zuiveringssysteem dat het afvalwater op locatie opvangt, zuivert en hergebruikt.

Onze GECOMATIC® is door de verschillende milieudiensten en het Ministerie van VROM goedgekeurd.

Voorafgaand aan de reiniging plaatsen wij eerst een proefstuk op de vervuilde gevel. Na een grondige analyse bepalen wij de reinigingsmethode waarbij onze GECOMATIC® kan worden ingezet met het TORBO Vochtstraalstyeem en/of het DiBo heetwater-hogedruksysteem.